Babymoose Opinie z ekomi-pl.com

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

BABYMOOSE Piotr Dmowski

ul. Spółdzielcza 35A

05-504 Łoś

e-mail: info@scandinavianbaby.pl

tel. +48 22 727 02 69

 

……………………………………………………

miejscowość, data

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….……………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

[nazwa usługi] ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixel