Babymoose Opinie z ekomi-pl.com

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

BABYMOOSE Piotr Dmowski

ul. Spółdzielcza 35a

05-504 Łoś

e-mail: info@scandinavianbaby.pl 

tel. +48 22 727 02 69

 

……………………………………………………

miejscowość, data

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

[nazwa produktu] ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………..……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixel